Náo loạn cướp 'cô hồn' tháng 7

68


Tục cúng cô hồn đang có nhiều thay đổi khi gia chủ cúng lớn, rải tiền thật còn những ‘cô hồn sống’ thì lập thành nhóm, chuẩn bị rất nhiều đồ nghề chuyên nghiệp. 

Thời sự  00:00 – 21/8

Đức Huy  |  

SHARE