Bé vượn quý hiếm bám chặt 'bố nuôi' Việt Nam

94


Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp (thuộc rừng Quốc gia Cúc Phương) vừa giải cứu một cá thể cái vượn má hung, loài nằm trong sách Đỏ. Con vượn được đặt tên là Xúc Xích và bám chặt cán bộ trung tâm như bố nuôi của mình.

SHARE